Luomutuotannon edistäminen

Luonnonmukainen tuotanto eli luomutuotanto on tuotantomenetelmä, jolla pyritään minimoimaan eläinten, kasvien, ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden haitat. Kasvituotannossa tämä tarkoittaa muun muassa eloperäisten lannoitteiden käyttöä ja vuoroviljelyä, kotieläintuotannon kohdalla taas eläinten lajikäyttäytymisen huomioimista, vapaata liikkumista ja rehun luomutuontatoa. Luomutuotteen tunnistaa EU:n alueella Eurolehti-tunnuksesta, jonka käyttö on pakollista kaikissa EU:n alueella tuotetuissa ja pakatuissa luomutuotteissa. Suomessa voi hakemuksesta saada myös Luomuliiton leppäkerttu-merkin. Luomutuotannon EU:n lainsäädännön mukaista toteuttamista ohjaa ja valvoo Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Luomutuotteiden valikoimaa

Luomutuotteiden valikoima kasvaa jatkuvasti. Kysynnän kasvaessa myös luomutuotanto kasvaa ja sen tutkimiseen voidaan käyttää enemmän rahaa. Luomutuotannon valikoima kasvaa vähän samaan tapaan kuin kasinoilta löytyvä pöytäpelivalikoima. Jos ajatellaan kasinoiden pöytäpelivalikoimaa, on jokaisella kasinolla usein saatavilla pokeri, blackjack, ruletti ja muita klassikoita ja uutuuksia. Nämä erilaiset pöytäpelit ovat kuin eri luomuteollisuuden haarat. Luomutuotteita löytyy erilaisia laidasta laitaan. Lisäksi pöytäpelit ovat jokaisella kasinolla ulkoasultaan hieman erilaiset. Tätä voidaan verrata eri valmistajien luomutuotteisiin, jotka saattavat olla hieman eri tavalla ja eri oloissa tuotettuja.

Luomutuotannon kehittäminen eri tasoilla

Luomutuotannon kasvu on viime vuosina ollut noin 5 % vuodessa. Tämä on suuri kasvu, kun ajatellaan, kuinka paljon tuotettua ruokaa Suomen kansalaiset yhteensä nauttivat vuoden aikana. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto on sitoutunut kotimaisen luomutuotannon edistämiseen, ja tämä on tuotannon elinvoimaisuuden kannalta tärkeää. Kun luomutuotantoa edistetään ja saadaan koko ravintoketju mahdollisimman luonnonmukaiseksi, ei ravintoketjussa enää esiinny haitallisia kemikaaleja tehotuotannon tapaan. Parhaimmillaan tällä voi pitkällä aikavälillä olla suotuisia kansanterveydellisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Kuinka sitten edistää luomutuotantoa yksilöllisellä toiminnallaan? Siihenkin on keinonsa.

Tavallisella kuluttajalla on mahdollisuus kaupassa käydessään valita haluamansa. Tällä hetkellä luomutuotettu ravinto maksaa usein hieman enemmän kuin tehotuotettu, mutta valitsemalla luomutuotteen tukee pitkäaikaista kehitystä. Kun luomuviljely alkaa kannattaa tehotuotantoa enemmän, sen arvo nousee poliitikkojen ja viljelijöiden silmissä, ja tuotanto muuttuu kannattavammaksi ja tuottajille riskittömämmäksi vaihtoehdoksi. Viljelijänä uskaltaa helpommin siirtyä luomutuotantoon, jossa ennen kuin saa mainostaa tuotteitaan luomuna, täytyy siirtymän jälkeen olla luomusti tuotettu vähintään 3 kasvukautta. Eläintuotannossa siirtymäajat vaihtelevat. Yksinkertaisuudessaan luomun suosiminen on paras keino edistää luomutuotantoa!