Luonnonmukaisen viljelyn kehitys

Maanviljely on Suomessa muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Entisaikaan tehtiin paljon töitä manuaalisesti käsin, paaleja tehtiin ja hevoset hoitivat kylvöhommat. Nykyään traktorit ovat korvanneet nämä menetelmät, joten ihminen voi keskittyä enemmän koneiden ohjaamiseen. Samalla on käynyt niin, että tilakoot ovat kasvaneet voimakkaasti. Käytännössä pienen tilan ylläpito ei siis kannata, joten pinta-alaa on etsitty suuremmista volyymeista.

Luonnonmukainen viljely on kehittynyt nopeasti maailmanlaajuisesti. Maailmassa on viljeltynä tällä hetkellä kymmeniä miljoonia hehtaareita peltoja, joilla kasvaa kauraa, ohraa ja vehnää tavallisten kansalaisten tarpeisiin. Tämä ilmiö on noussut erityisesti viimeisten vuosien aikana.

Asenteet luomutuotteita kohtaan ovat niin ikään kääntyneet. Sitä ei pidetä enää rikkaiden luksuksena, vaan hintojen hienoisen laskun myötä myös tavallisella kansalaisella on varaa nauttia luomutuotteista. Etenkin sesongin mukaan syötynä kotimaiset tuotteet eivät maksa kovinkaan paljoa, joten tällaisiin asioihin kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota.

Luonnonmukaisen viljelyn kehitys

Kehitys on rivakkaa myös Suomessa

Luonnonmukaisen viljelyn osuus onkin kasvanut suhteellisen hitaasti Suomessa verrattuna esimerkiksi 2000-luvun alkupuoleen. Tuolloin se pysyi suhteellisen samalla tasolla monta vuotta. Vasta viimeisten vuosien aikana on käynyt sillä tavalla, että luomuviljellyt hehtaarit ovat lähteneet nousuun. Tämä ilmiö näkyy myös luonnonmukaisten tuotteiden kysynnässä, sillä niiden myynti on noussut entisestään kuluttajien kiinnostuksen johdosta. Tällä hetkellä luonnonmukaisesti viljeltyjä peltoja on arviolta 10% koko maan peltopinta-alasta.

Lähes kaikkia tuotteita saakin nykyään luonnonmukaisina versioina, joten luomutuotteiden käyttäjä saa valita lähes mistä tahansa suosikistaan. Kaupoissa onkin nykyään erillisiä osastoja, joista löytyvät kaikki luomutuotteet. Tällaisesta osiosta ei voinut entisaikaan unelmoidakaan, kun luomutuotteita ei vielä käytettykään kovinkaan paljoa.

Pienet luomutuottajat ovat nostaneet päätään

Luonnonmukaisen tuotannon buumi on edesauttanut erityisesti pieniä tuottajia, jotka ovat saaneet markkinarakoa. Sympaattiset ja pienet tuottajat ovat saaneet suuren kansan suosion, ja autenttisia makuja ja pieniä tuotantoeriä pidetään mielekkäinä. Lisäksi niistä ollaan valmiita maksamaan, joten raha ei ole tässä tapauksessa ensisijainen ongelma.

Pienet tuottajat asuvat usein kaupunkialueiden ulkopuolella, joten ne ovat erittäin tärkeitä tapoja työllistää niin itsensä kuin muitakin.

Pienemmät tuotantovolyymit

Luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoprosessien johdosta hinnat ovat niin ikään korkeampia, koska tuotantomäärät ovat pienempiä ja vaativat paljon työtä sekä tarkkojen säädöksien seuraamista. Luonnonmukaisen viljelyn ympäristövaikutuksista on kuitenkin ristiriitaista tietoa. Hehtaaria kohden analysoituna vaikutus on tutkimusten mukaan pienempi, kun taas tonnia kohteen se on tutkimusten mukaan suurempi.