Suomalainen liha on maailman vastuullisimmin tuotettua

Suomalainen tuotantoprosessi on maailman kärkeä, sillä koko prosessi aina tilalta kuluttajalle asti on hyvin jäljitettävissä. Lisäksi vastuullisuus korostuu lihatuotannossa, sillä kuluttajat haluavat tietää ruuan alkuperästä.

Osa yrityksistä onkin alkanut merkitä pakkauksen päälle, miltä tilalta kyseinen tuote tulee. Tämä teko antaa kuluttajalle mahdollisuuden tutustua tarkemmin kyseiseen paikkaan esimerkiksi internetin kautta tai tietää, miltä alueelta liha on tullut alun perin. Välillä voi koittaa iloinen yllätys, jos huomaa esimerkiksi ostetun tuotteen tulevan suoraan naapurista.

Suomessa keskustellaan usein tuotteiden alkuperästä, sillä usein alkuperäismaata yritetään kiertää mitä erilaisimmin tavoin. Käytännössä tämä asia tarkoittaa sitä, että ulkomailta tuotu liha pakataan Suomessa ja yritetään häivyttää kotimaiseksi. Tällaista informaation väärinkäyttöä varten onkin kehitetty läpinäkyvyyttä. Merkkien myöntämiseen käytetään tiukkoja laatuperusteita, joihin pohjautuen niitä myönnetään kokonaisuudessaan.

Suomalainen liha on maailman vastuullisimmin tuotettua

Laatuvastuu-merkki kertoo tuotantoprosessin turvallisuudesta

Suomessa on hiljattain kehitetty Laatuvastuu-merkki, joka kertoo kotimaisen lihan vastuullisesta tuottamisesta. Sillä merkatut tuotteet osoittavat, että minimivaatimukset ylittyvät reippaasti niin eläinten hyvinvoinnin, terveyden ja kansanterveyden suhteen. Tämä merkki kertoo myös kuluttajalle positiivista viestiä siitä, kuinka tuote on tehty vastuullisesti.

Merkkiä valvotaan todella tiukasti, sillä vuodessa suoritetaan useita eläinlääkärin tekemiä tarkastuksia annettujen ohjeiden mukaisesti. Tällä tavalla pystytään varmentamaan, että toiminta tapahtuu annettujen asetusten mukaisesti.

Tämä merkki ei ole vielä toistaiseksi erityisen tunnettu, mutta sen eteen tehdään jatkuvasti markkinointikampanjoita tunnettavuuden lisäämiseksi.

Suomalainen liha on maailman vastuullisimmin tuotettua

Suoramyynnin kautta liha tulee suoraan tilalta

Viime vuosina yleistynyt suoramyynti mahdollistaa, että tuottajat voivat myydä tuotteitaan suoraan tiloilta. Tällä tavalla kuluttaja voi olla helpottunein mielin siitä, että hän tietää, mistä tuote todella tulee. Lisäksi liha on tuoretta ja mureaa. Hyvän omantunnon saa siitä, että kuluttaja tukee lisäksi pienyrittäjyyttä.

Suoramyynti jättää myös enemmän katetta tuottajille, sillä vähittäiskaupat ja muut toimijat ottavat omat voittonsa välistä. Tällä tavalla yksittäiselle yrittäjälle jää enemmän rahaa – tai vaihtoehtoisesti hän voi siirtää sen suoraan hintoihin, joita hän myy tilaltaan.

Ulkomailla käytetään antibiootteja

Suomalaisen lihan ehdottomasti paras kilpailuetu muihin nähden on se, että antibiootteja ei saa käyttää, mikä on merkittävä ero verrattuna esimerkiksi Keski- tai Etelä-Eurooppaan, jossa niitä käytetään. Pitkässä juoksussa tämä asia näkyy esimerkiksi siten, että tuotannossa käytettyjen lääkkeiden käyttö voi aiheuttaa ihmisille erilaisia sairauksia. Tuotantoeläimille ei saa myöskään syöttää antibiootteja rehujen välityksellä, mitä taas monessa muussa maassa tehdään.